Certificate de securitate ARACIS

Certificatele de securitate ale site-ului pfe.aracis.ro sunt garantate de către ARACIS, și nu de către o autoritate recunoscută Ón mod implicit de cele mai multe browsere.

De aceea, browser-ul dumneavoastră poate să afișeze un mesaj de atenționare. Pentru a folosi sistemul de evaluare ARACIS este nevoie să acceptați certificatul de securitate semnat de serverul nostru.

 

Internet Explorer

Internet Explorer va afișa un mesaj asemănător cu cel de mai jos. Pentru a continua, apăsați pe Continue to this website.

Firefox

Pentru Firefox, mesajul care apare este asemănător cu acesta:

Pentru a continua, apăsație pe I understand the risks, apoi butonul Add exception... și apoi pe butonul Confirm security exception, ca Ón imaginile de mai jos.